▪ Hemogram (Kan Sayımı)
▪ Karaciğer Fonksiyon Testleri
▪ Böbrek Fonksiyon Testleri
▪ Sodyum Na, Potasyum K, Kalsiyum Ca
▪ Periferik Yayma

▪ HSGAG,ANTİ Hbs Ag, HCV, ANTİ HAV
▪ Mikrobiyoloji
▪ Portör Muayeneleri
▪ Mikroskopisi / Parazit

▪ ALA (İdrar)
▪ Bakır (İdrar)
▪ Bakır (Serum)
▪ Civa
▪ Çinko
▪ HİPPURİK ASİT
▪ İdrarda TCA
▪ Fenol
▪ Kurşun
▪ Protoporfirin
▪ Pofibilinojen (İdrar)
▪ MANGAN
▪ Kanda Kadmium
▪ Siyanür
▪ Triklor asetik asit (İdrar)
▪ PCR ve Antikor Testi
▪ Spike Antikor Testi