Bölgelerimizde, çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak , çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışma ortamlarını tüm zararlı etkilerden koruyarak işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamak için var gücümüzle sizin için çalışıyoruz.

OSGB HİZMETİMİZ İÇİN

Dünyada her yıl yaklaşık 15 saniyede 1 kişi hayatını kaybediyor. İş, savaştan çok daha fazla insan öldürüyor. TÜRKİYE'DE HER GÜN

 
0
 
0
 
0
Çalışma hayatında yer alan bireylerin hem ruhsal hem de fiziksel sağlıklarının korunması ve iş yeri çalışma koşullarının buna göre hazırlanmasını sağlayarak, iş sağlığını ve güvenliğini engelleyen tehditlerini ortadan kaldırıyoruz.

Bu bağlamda verdiğimiz hizmetler;

▪ Periyodik Muayeneler
▪ İşe Giriş Muayeneleri
▪ Personel Sağlık Dosyası Düzenleme
▪ Poliklinik Hizmetleri
▪ Acil İlk Yardım Müdahaleleri
▪ Saha Denetimleri
▪ İş Sağlığı Eğitimleri

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ
Çalışanların sağlığının geliştirilmesi, korunması, iyileştirilmesi yanında sağlıklı ve güvenilir çalışma ortamının gerçekleştirilmesinde bağımsız hemşirelik tanıları doğrultusunda karar verebilen sağlık personelidir.

İş yeri sağlık birimi hizmetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmelerden etkilenerek büyük bir gelişme göstermiştir. Böylece çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesinde hemşirenin rolü ve yeri kabul edilmiştir.

İş yeri hemşireliğinin etkinlikleri sonucunda;
• İşe devamsızlığın azaldığı
• Kişisel koruyucu kullanan
• Danışmanlık hizmeti alan
• Olumlu davranış değişikliği gösteren işçilerin sayısının arttığı saptanmıştır

İş Sağlığı Hemşireliğinin bilgi temelini
• Epidemioloji
• Toksikoloji
• Endüstriyel hijyen
• İş güvenliği
• Hemşirelik bilimleri ile ilgili kavram ve kuramlar oluşturmaktadır

Hastalık ve  iş kazası oluşturma potansiyeli olan tehlikeler henüz ortaya çıkmadan önlem alarak iş gücünü sağlıklı tutuyor ve iş kaybını önlüyoruz.

Bu bağlamda verdiğimiz hizmetler;

▪ 6331 Sayılı Kanunun Verdiği Hükümler
▪ Risk Değerlendirme Analizi
▪ Acil Durum Planlaması
▪ İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
▪ Patlamadan Korunma Dökümanı
▪ Sağlık Güvenliği Talimatları
▪ İş Güvenliği Danışma Hizmetleri

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı hizmet süreleri

Daha Fazla Bilgi

İŞ YERİ HEKİMİ

İş Yeri Hekimi hizmet süreleri

Daha Fazla Bilgi

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

İşletmenizde çalışacak diğer personeller için hizmet süreleri

Daha Fazla Bilgi
 
*
*
*
*
*
*