Sağlık sorunu olmayan bir kişinin, olası hastalıklarının erken dönemde tespit edilmesini ve önlem alınmasını amaçlayan iş'te sağlık hizmeti iş stresi ve çevresel faktörleri dikkate alınarak yapılan bir sağlık taramasıdır.

iş'te sağlık ekipleri iş yerinize, mobil sağlık ekiplerini göndererek, gerekli laboratuvar tetkikleri için kan, idrar vb. numunelerinizi alır ve uygun bir ortamda EKG'nizi (kalp grafisi) ve akciğer röntgen grafinizin çekilerek toplanan tetkik sonuçları mobil sağlık he­kimlerimiz tarafından değerlendirilir sonuçlar ile bir­likte doktorumuz iş'te sağlık muayenenizi gerçekleş­tirir ve sonuçlarınız aktarır. Herhangi bir problem olması durumunda doktorumuz tarafından gerekli yönlendirmeler yapılır.
■ EKG: Kalp ritim düzensizliklerinin ve koroner damar yetersizliğinin ön tanısında kullanılan yöntemlerdir.
■ Akciğer Grafisi: Akciğer hastalıklarının belirlenmesinde yardımcı. Kalp ve solunum sisteminin ön değerlendirmesi.
■ ALT SGPT ve AST SGOT: Karaciğer ve safra kesesi hastalıkları iliş­kin kan testi.
■ Gaitada Gizli Kan: Sindirim sistemi kanamaları ve kolon kanseri ön tanısı için yapılan kan testi.
■ Glukoz: Şeker hastalığının ön tanısı için Glukoz yani açlık kan şekeri testiniz yapılacaktır.
■ Hepatit B: Sarılık hastalığının ön tanısı için.
■ Total, HDL, LDL: Kalp ve damar hastalıklarının kontrolü için.
■ Kreatinin: Böbrek rahatsızlıklarının kontrolü ve ön tanısı için
■ İdrar Tahlili: İdrar yolu enfeksiyonları için.
■ Tam Kan Tahlili: 24 parametrede kan hastalıkları başta olmak üzere genel sağlık durumunuzun kontrolü için.
■ TSH Hormon Testi: Tiroid bezlerinin kontrolü ve guatr hasta­lığının ön tanısı için.
■ Trigliserid Testi: Kalp hastalıkları ve damar tıkanıklığına iliş­kin kandaki yağ oranınız için.
■ PSA Testi: Prostat Kanserini araştırmak için (erkekler için)
■ BUN Testi: Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmemiz için.
■ Ürik Asit Testi: Gut hastalığının tanı ve izlenmesinde ve kalp hastalıkları açısından risk faktörünün belirlenmesi için.
■ HbA1c Testi: 3-4 aylık bir süredeki ortalama kan şekeri düzeyi hakkında bilgi sahibi olmamız için yapılan test.
■ CRP testi: Genel olarak enfeksiyon ve inflamasyonların genel bir göstergesi olup doktorları ileri test ve tedavinin gerekli olabildiği konusunda uyarıcı olan test çeşiti.
■ H/Vtesti: Aids tanısı için.


■ Yaşadığınız ortamda sağlık hizmeti alabilirsiniz.
■ Enfeksiyon kapma riskiniz azalır.
■ Hastaneye gitme süreniz olmadığından vakit kazanırsınız.
■ Sağlık hizmetine istediğiniz her an ulaşabilirsiniz.
■ Hastane psikolojisini yaşamazsınız.
■ Giz/iliğiniz en üst seviyede olur.
■ Kişinin yaşam kalitesini yükseltir.
■ Bulunduğunuz yerden
■ Yüzyıl Grup Profesyonellerinden hizmet alırsınız.