FT3, FT4, TSH


Tiroid bezinin çalışmasını gösterir.