Sedimantasyon

Kanın çökme hızıdır. İltihabi durumlar, romatizmal hastalıklar, mikrobik durumlar, kan hastalıklarında, bazı kanserlerde yüksek bulunur. Aşırı kan yapımında (polisitemi) düşük çıkar.

Ürik Asit

Protein yıkımının son ürünüdür. Gut hastalığında ve böbrek yetersizliğinde yüksek çıkar. Aşırı proteinle beslenenlerde ve doku yıkımı olan durumlarda (kan hastalarında) da yüksek çıkabilir.

AST-ALT

Karaciğer fonksiyonlarını gösterir. AST ayrıca kalp, kas hastalıklarında ve alkol alanlarda daha yüksek bulunabilir.

Üre-Bun-Kreatinin

Böbreklerin çalışmasını gösterir. Böbrek yetersizliğinde yüksek bulunur.

HbA1c

Son 2-3 aylık kan şeker ortalamasını gösterir, normal değeri yüzde 6'yı geçmemesi gerekir.

Hemogram(Tam Kan Sayımı)

Otomatik makinalar tarafından ölçülür. Çok küçük miktarda kanı inceleyerek sonuç bildirir.

GGT-ALP

Karaciğer ve safra yolları hastalıklarında yüksek çıkar. Alp aynı zamanda kemik hastalarını da gösterebilir. Çocuklarda ve gebelerde fizyolojik olarak yüksek bulunabilir.

LDH

Aynı zamanda bazı kan hastalıkları ve tümörlerde de yüksek bulunabilir.

Lipaz-Amilaz

Pankreas hastalıklarını gösterir ama diğer bazı hastalıklarda da yüksek olabilir.

Na-K-Ca-P-Mg

Kan tuz oranını gösterir. Normalin dışına nadiren çıkar, çıkınca da ciddi hastalıklara neden olabilir.

ASO

Sadece geçirilmiş mikrobik boğaz iltihabının bir göstergesidir. Romatizma testi değildir.

CRP

Yeni oluşan bir infeksiyonun veya inflamasyonun bulgusudur.

LDH-CK-CK MB-Troponin-AST

Kalp hastalıklarını gösteren belirteçlerdendir.

Glukoz

Kan şekerini gösterir.

Kolesterol-Trigliserid

Kandaki yağ oranını gösterir.

HDL Kolesterol

Yararlı kolesterol olarak bilinir.

LDL Kolesterol

Zararlı kolesterol olarak bilinir.

Demir-demir bağlama kapasitesi-ferritin

Kan ve depo demiri düzeylerini gösterir.

T protein-Albumin

Kan proteinlerini gösterir.

RF-Anti CCP-ANA=FANA, ENA

İltihaplı romatizma tarama testleridir.

LDH CPK

ALT ayrıca kas hastalıklarında da yükselebilir.

FT3, FT4, TSH

Tiroid bezinin çalışmasını gösterir.

Tiroid Antikorları(AntiTPO, AntiTG)

Tiroid bezine karşı otoantikor varlığını sorgular.

PT, PTT, İNR

Kan pıhtılaşma düzeyleri ile ilgilidir.

HBsAg, AntiHBs

Hepatit B varlığını sorgular.

Anti HCV

Hepatit C varlığını sorgular.

Anti HIV

Aids virüsü varlığını sorgular.