Karaciğer ve safra yolları hastalıklarında yüksek çıkar. Alp aynı zamanda kemik hastalarını da gösterebilir. Çocuklarda ve gebelerde fizyolojik olarak yüksek bulunabilir.