Otomatik makinalar tarafından ölçülür. Çok küçük miktarda kanı inceleyerek sonuç bildirir. Çıkan sonuçtan, kansızlık durumu(alyuvarlar) , ne çeşit bir kansızlık olduğumu veya aşırı kan yapımı durumu(polisitemi) , iltihabi durumun varlığı (lökosit), lösemi türü bir hastalığın dolaylı bulguları veya kemik iliği hastaları ile ilgili bilgiler (pansitopeni) , pıhtılaşma ile ilgili (trombosit) bilgiler elde edilebilir.