LDH-CK-CK MB-Troponin-AST


Kalp hastalıklarını gösteren belirteçlerdendir.