Na-K-Ca-P-Mg


Kan tuz oranını gösterir. Normalin dışına nadiren çıkar, çıkınca da ciddi hastalıklara neden olabilir.