Tiroid Antikorları(AntiTPO, AntiTG)


Tiroid bezine karşı otoantikor varlığını sorgular.