Tiroid bezine karşı otoantikor varlığını sorgular.